ANBI

Naam instelling  Wereldwinkel Bathmen
 RSIN  8018.01.400
 Vestigingsadres  Schoolstraat 5, 7437 AE Bathmen
 Telefoonnummer  0570-540680
 E-mail adres  wereldwinkel@wereldwinkelbathmen.nl

Doelstelling:

In de statuten van de Wereldwinkel Bathmen is opgenomen als doelstelling:

 

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect.

Wereldwinkel Bathmen verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren.

Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling.

De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan is hier opgenomen

Samenstelling/Functies van het bestuur

Lambertus Kracht, voorzitter
Marita Mantle-Kloosterboer, secretaris
Annelies Relou, winkel- en vrijwilligers coördinator
Jeroen Hövels, penningmeester
vacature, algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Bathmen wordt beheerd door een groep vrijwilligers. Geen van onze vrijwilligers (dus alle medewerkers, inclusief bestuursleden) ontvangt een beloning.
WereldwinkelBathmen heeft geen personeel in dienst.

Verslag

Jaarverslagen van de wereldwinkel Bathmen zijn hier te vinden.

Financiële gegevens

Deze zijn opgenomen in de webversies van ons jaarverslag vanaf 2013. Het jaarverslag is jaarlijks rond april/mei van het opvolgende jaar beschikbaar.

 

Financiering

Wereldwinkel Bathmen financiert haar inkopen uit de opbrengsten van de verkopen.
Het pand waarin de wereldwinkel is gehuisvest, wordt ‘om niet’  beschikbaar gesteld door de gemeente Deventer (en voorheen de gemeente Bathmen).
Donaties zijn welkom.

Beheer van het vermogen

De Wereldwinkel Bathmen beheert geen vermogens. Ten behoeve van de exploitatie is er een eigen vermogen, bestaande uit ‘reserves’.  De liquide middelen van de Wereldwinkel Bathmen zijn ondergebracht  op een spaarrekening en een bankrekening-courant.

Lid van Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Wereldwinkel Bathmen is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel.