ANBI

Naam instelling Wereldwinkel Bathmen RSIN 8018.01.400 Vestigingsadres Schoolstraat 25, 7437 AE Bathmen Telefoonnummer 0570-540680 E-mail adres wereldwinkel@wereldwinkelbathmen.nlDoelstelling:In de statuten van de Wereldwinkel Bathmen is opgenomen als doelstelling: Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. Wereldwinkel Bathmen verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling.De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand.  BeleidsplanHet beleidsplan is hier opgenomen Samenstelling/Functies van het bestuurLambertus Kracht, voorzitterMarita Mantle - Kloosterboer, secretarisAnnelies Relou, winkel- en vrijwilligers coördinatorJeroen Hövels, penningmeesterThea Huis in't Veld, bestuurslid BeloningsbeleidWereldwinkel Bathmen wordt beheerd door een groep vrijwilligers. Geen van onze vrijwilligers (dus alle medewerkers, inclusief bestuursleden) ontvangt een beloning.  WereldwinkelBathmen heeft geen personeel in dienst.VerslagJaarverslagen van de wereldwinkel Bathmen zijn hier te vinden.Financiële gegevensDeze zijn opgenomen in de webversies van ons jaarverslag vanaf 2013. Het jaarverslag is jaarlijks rond april/mei van het opvolgende jaar beschikbaar. FinancieringWereldwinkel Bathmen financiert haar inkopen uit de opbrengsten van de verkopen. Het pand waarin de wereldwinkel is gehuisvest, wordt 'om niet'  beschikbaar gesteld door de gemeente Deventer (en voorheen de gemeente Bathmen).Donaties zijn welkom.Beheer van het vermogenDe Wereldwinkel Bathmen beheert geen vermogens. Ten behoeve van de exploitatie is er een eigen vermogen, bestaande uit 'reserves'.  De liquide middelen van de Wereldwinkel Bathmen zijn ondergebracht  op een spaarrekening en een bankrekening-courant.Lid van Landelijke Vereniging van WereldwinkelsWereldwinkel Bathmen is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel.